Credit Agricole – Kredyt Gotówkowy na dowolny cel Stała rata

Credit Agricole – Kredyt Gotówkowy na dowolny cel

Grupa Credit Agricole to ponad 51 mln klientów w 47 krajach

Jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać kredyt w Credit Agricole? 

Kredyt może być przyznany osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada status rezydenta, czyli jest osobą fizyczną zamieszkałą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
  2. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. legitymuje się akceptowanym przez Bank dokumentem potwierdzającym tożsamość (Dowodem osobistym, Paszportem, Kartą stałego pobytu),
  4. ma nadany numer ewidencyjny PESEL,
  5. ma ukończone 21 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  6. posiada stałe dochody ze źródeł akceptowanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A.,
  7. posiada zdolność kredytową.

Czy mogę połączyć klika kredytów w jeden, tak aby płacić jedną ratę? 

TAK, zapraszamy do skorzystania z oferty kredytu konsolidacyjnego. Jeśli masz kilka kredytów, możesz zamienić je na jeden oraz uzyskać dodatkowe środki na dowolny cel. Kredytem konsolidacyjnym możesz zastąpić kredyty ratalne, gotówkowe, samochodowe, a także karty kredytowe i pożyczki w koncie osobistym i płacić jedną ratę w miesiącu (jeden termin i jedna kwota)

Na jaki maksymalny okres mogę wziąć kredyt gotówkowy

Maksymalny okres kredytowania to nawet 10 lat (120 m-cy).

Czy posiadając umowę o pracę na czas określony mogę otrzymać kredyt w Credit Agricole? 

TAK. W przypadku zatrudnienia na czas określony termin spłaty ostatniej raty kredytu musi przypadać przed terminem rozwiązania stosunku pracy.

Czy zamiast zaświadczenia o zarobkach mogę przedstawić inny dokument wnioskując o kredyt gotówkowy? 

TAK, może to być m.in. wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku z okresu 3 ostatnich miesięcy, PIT 11 lub PIT 40 (do 30.06).

Jeśli wynagrodzenie wpływa na konto w Credit Agricole Bank Polska S.A. wówczas zaświadczenie nie jest potrzebne.